LuxeTrainer by KANKOSHEV [No Ban, No Kick]

LuxeTrainer by KANKOSHEV [No Ban, No Kick]

Хочу поделиться с вами отличным читом для WarFace. Хак очень хорош и не палится защитой WF. Но всегда проверяйте читы на твинках! LuxeTrainer работает на любой ОС, что делает его ещё удобней. Инструкция по запуску чита: 1. Скачать и установить чит в загрузчике. 2. Запустить игру WarFace. 3. Дожидаемся загрузки игры. 4. При выборе серверов […]


Read More of LuxeTrainer by KANKOSHEV [No Ban, No Kick]

VINACF HOÀN THÀNH CẬP NHẬT HACK PHIÊN BẢN 1184 3/6/2015

VINACF HOÀN THÀNH CẬP NHẬT HACK PHIÊN BẢN 1184 3/6/2015

Khi vừa ra mắt thì đã tiến hành cập nhật hack cho phiên bản 1184 mới nhất và sớm nhất. Nhưng thời gian hoàn thành hơi chậm so với dự kiến nhưng vẫn kịp cập nhật hack cho game thủ để trải nghiệm phiên bản 1184. * Sau đây là 1 số hình ảnh phiên […]


Read More of VINACF HOÀN THÀNH CẬP NHẬT HACK PHIÊN BẢN 1184 3/6/2015

VINACF HOÀN THÀNH CẬP NHẬT HACK PHIÊN BẢN 1184 1/6/2015

VINACF HOÀN THÀNH CẬP NHẬT HACK PHIÊN BẢN 1184 1/6/2015

Khi vừa ra mắt thì đã tiến hành cập nhật hack cho phiên bản 1184 mới nhất và sớm nhất. Nhưng thời gian hoàn thành hơi chậm so với dự kiến nhưng vẫn kịp cập nhật hack cho game thủ để trải nghiệm phiên bản 1184. * Sau đây là 1 số hình ảnh phiên […]


Read More of VINACF HOÀN THÀNH CẬP NHẬT HACK PHIÊN BẢN 1184 1/6/2015